Oslo: Fredsmesse for Syria

Bli med og be for fred!

Aleppo
Foto: Oraprosiria

Lørdag 7. september klokken 18.00 feires det fredmesse for Syria i St. Olav domkirke. Messen er ledd i den verdensomspennende bønn- og fastedagen for Syria, som pave Frans har igangsatt.

Det blir sang fra kaldeisk kirkegruppe og kollekt til Caritas' og Bibelselskapets arbeid i Syria.

Umiddelbart etter messen blir det en kort appell i kirken ved Stein Mydske om situasjonen i Syria, med særlig vekt på landets kristne. Mydske er tidligere generalsekretær i Bibelselskapet og kjenner Syria godt etter en rekke reiser i landet.

Etter den polske messen (kl. 19.00) blir det sakramentstilbedelse fra ca. 19.45.