Oslo katolske bispedømme med høringssvar på Stålsett-rapporten


Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift leverer i disse dager sitt høringssvar på den såkalte Stålsett-rapporten - "Det livssynsåpne samfunn".

– Vi er glade for at regjeringen har tatt initiativ til denne grundige og systematiske gjennomgangen av tros- og livssynfeltet i Norge, sier samfunnskontakt i Oslo katolske bispedømme, Ingrid R. Joys. Hun har ledet bispedømmets arbeid med å kommentere rapporten.

– Tittelen på rapporten: «Det livssynsåpne samfunn» er god idet den setter fokus på «åpen» og ikke «nøytral». Dette opplever Oslo katolske bispedømme og Trondheim stift som en positiv vektlegging av det å inneha et livssyn, at man ønsker livssyn velkommen i samfunnet, og at samfunnet lever godt med en pluralisme på dette feltet. Vi savner dog begrepet «tro» i tittelen, og hadde ønsket at tittelen hadde inkludert denne svært viktige delen av tros- og livssynssfæren. Tittelen: «Det tros- og livssynsåpne samfunn» hadde etter vårt syn vært både åpnere og mer korrekt i forhold til rapportens innhold og vårt tros- og livssynsmangfoldige samfunn, skriver Ingrid R. Joys i høringssvaret. 

Her belyses også tema som trossamfunnenes vigselsmyndighet, forslag til endring av grunnlovens paragraf 2 - samt den mye omtalte reservasjonsretten for helsepersonell.

Les hele høringssvaret fra Oslo katolske bispedømme/Trondheim stift under (Tromsø stift leverer separat):

Oslo katolske bispedømmes innspill på NOU 2013 1