Pave emeritus Benedikt XVI med 11 sider langt brev til italiensk ateist

Snaue to uker etter at avisen La Repubblica publiserte det mye omtalte brevet fra pave Frans til redaktør Eugenio Scalfari, trykker avisen igjen et brev fra en pave til en ateist: denne gang fra Benedikt XVI - som siden han gikk av den 28. februar har holdt en svært lav profil.

Brevet er adressert til den italienske matematikeren og filosofen Piergiorgio Odifreddi, som i 2011 ga ut boken Kjære pave, jeg skriver til deg - et svar på Benedikts trilogi Jesus fra Nasaret.

Odifreddi skrev boken som en direkte utfordring til Benedikt, da filosofen mente at pavens tanker var "tilstrekkelig bestemte og sterke nok til å kunne tåle et frontalangrep".

– Jeg fokuserte på intellektuelle argumenter som jeg håpet ville vekke hans oppmerksomhet, uten å unnlate en direkte utfordring rundt troens interne problemer og dets forhold til vitenskap, skriver Odifreddi, ifølge Vatikankjenneren John Allen. Den italienske matematikeren og Benedikt XVI er uenige i mangt, men forenes gjennom en ting: "Jakten på sannheten, med stor S".

Benedikt på sin side takker Odifreddi for å søke "åpen dialog" om tro og fornuft, samt å tilnærme seg temaet på en "respektfull måte som yter det rettferdighet".

– Forsøkte aldri å skjule overgrepssaker. Overgrepssakene preget mye av nyhetsbildet under Benedikts pontifikat, og det falt på hans bord å skulle rydde opp i det han i 2005 kalte "skitten i Kirken." I brevet insisterer han på at "jeg aldri forsøkte å skjule disse sakene".

– At ondskapens kraft baner seg vei inn i den indre delen av troen, er - for oss - en kilde til lidelse. På den ene siden må vi akseptere denne lidelsen, men samtidig gjøre alt som står i vår makt at disse sakene ikke gjentar seg.

– Det er heller ikke en kilde til trøst å vite at - ifølge sosiologisk forskning - prosentandelen av prester skyldig i disse forbrytelsene ikke er høyere enn i andre lignende yrkesgrupper.

– Uansett: Man må ikke på en gjenstridig måte fremstille dette avviket som om det var en styggedom spesifikk for katolisismen, skriver Benedikt.

Det lange brevet er innom en rekke andre tema: Kan teologi betraktes som en vitenskap? Religionens humanitære bidrag; Jesus som historisk person; historisk-kritisk bibelforskning m.m.

'I never tried to cover up abuse,' Benedict insists (John Allen)