Angela av Foligno helligkåret + 7 andre dekreter

nullVatikanet, 11. oktober 2013 (KI/VIS) – Fredag den 11. oktober 2013 mottok pave Frans Helligkåringskongregasjonens prefekt, kardinal Angelo Amato SDB, i en privat audiens. Under audiensen annonserte han at han

  • den 9. oktober hadde helligkåret den salige Angela av Foligno ved å utvide hennes kult til hele Verdenskirken.

Den mystiske forfatteren ble født i Umbria i 1248. Etter å ha opplevd en mektig omvendelse, dikterte hun etter anmodning fra sin skriftefar, broder Arnold av Foligno, til ham en redegjørelse for sine visjoner og ekstaser, siden hun selv ikke kunne skrive. Denne redegjørelsen i sytti kapitler, «Boken om de mystiske opplevelsenes åndelige trøst», er hovedkilden for det meste som er kjent om hennes liv. Hennes svært bemerkelsesverdige visjoner er skildret på en behersket og overbevisende måte, og hun avslører tydelig de åndelige høyder og dybder som hun ble ledet til. De «Atten trinn til åndelig fullkommenhet» som hun skildrer i boken, har hjulpet mange til å finne veien til omvendelsen. Til tross for at hun var analfabet, bærer hun med rette tittelen Theologorum magistra, «lærer for teologer».

I tillegg ga paven kongregasjonen autorisasjon til å promulgere syv nye dekreter:

Det er godkjent mirakler på forbønn av en ærverdig, noe som åpner veien for en snarlig saligkåring. Det gjelder:

  • Den ærverdige Assunta Marchetti (Maria Assunta Caterina) (1871-1948), italiensk medgrunnlegger av kongregasjonen «Misjonssøstre av St Karl [Borromeus]» (Suore Missionarie di San Carlo Borromeo – MSCS) eller Scalabriniane per i Migranti, ærverdig den 19. desember 2011.

En salig har fått sine «heroiske dyder» anerkjent, det gjelder:

  • Den salige Amatus Ronconi (it: Amato) (1226-92), italiensk grunnlegger av Hospital-hospitset av de fattige pilegrimer av Saludecio i Rimini, nå Casa di Riposo Opera Pia Beato Amato Ronconi. Saligkåret ved at hans kult ble stadfestet den 17. april 1776 av pave Pius VI (1775-99).

I tillegg har fem personer fått sine «heroiske dyder» anerkjent og blitt erklært Venerabilis («Ærverdige»), noe som betyr at bare et mirakel på deres forbønn gjenstår før de kan saligkåres. Det gjelder:

  •  Guds tjener Pius Albert Del Corona (it: Pio Alberto) (1837-1912), italiensk biskop, grunnlegger av kongregasjonen Dominikanersøstre av Den Hellige Ånd (Congregazione delle Suore Domenicane dello Spirito Santo).
  •  Guds tjenerinne Maria Elisabeth Turgeon (1840-1881), kanadisk grunnlegger av kongregasjonen «Søstre av Vår Frue av Rosenkransen av Saint-Germain».
  • Guds tjenerinne Maria av St Frans Wilson (1840-1916), indisk grunnlegger av kongregasjonen «Fransiskanersøstre av Vår Frue av Seieren».
  •  Guds tjenerinne Maria Eleonora Giorgi (1882-1945), italiensk nonne i kongregasjonen «Søstertjenerinner av Den smertefulle Mor», Firenze.
  • Guds tjener Attilius Lucian Giordani (it: Attilio Luciano) (1913-1972), italiensk legmann og far, medarbeider for salesianerne av Don Bosco.

Vatican Information Service / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)