Bønn for kall 7. november: Elisabethsøstrene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Torsdag 7. november er det Elisabethsøstrene som inviterer. Messen feires av generalvikar Francis Xavier Huynh Tan Hai.

Hjertelig velkommen!