Caritas' høstaksjon 2013: Voldsbekjempelse i Latin-Amerika

nullÅrets Høstaksjon går til inntekt for Caritas’ arbeid med voldsbekjempelse og voldsforebygging i Latin-Amerika. Støtt dette viktige arbeidet ved å gi et bidrag til kontonummer 8200.01.93433 eller gi et bidrag online her.

En svært voldelig region
Voldssituasjonen i Latin-Amerika er svært alvorlig og fører hvert år til at mange tusen mennesker mister livet – særlig utsatt er barn og unge. I 2012 ble i følge forskningssenteret Latinobarómetro 27 % av alle voldelige drap i verden begått i Latin-Amerika. Dette til tross for at kontinentet kun har 9 % av verdens befolkning. I Mellom-Amerika og Mexico er en av de viktigste årsakene til den økende volden knyttet til narkotikaindustrien, mens den i Colombia også er knyttet til den nesten 50 år lange borgerkrigen. Volden fører med seg korrupsjon, utpressing av store og små bedrifter, mistillit til de statlige institusjonene og fører til utbredt frykt i befolkningen.

Voldsbekjempelse og voldsforebyggingUngdom i Honduras 2013
Caritas ønsker å bidra til arbeidet med å bekjempe og forebygge vold i regionen og startet i 2012 derfor opp med voldsforebyggende arbeid i Honduras, El Salvador og Mexcio. I tillegg vil vi arbeide med utdanningstilbud for barn og ungdom som lever i konflikt i Colombia. Høstaksjonen vil i år gå til Caritas’ arbeid i disse landene.

I prosjektarbeidet i El Salvador, Honduras og Colombia fokuserer vi spesielt på forebyggende arbeid blant barn og unge mellom 12 og 24 år fra ulike lokalsamfunn, ungdomsgrupper og skoler. I Mexico har vi et særlig fokus på psykososial og annen assistanse til ofre for volden. Unge regnes som de mest sårbare for rekruttering til kriminelle strukturer og er ofte hovedofre for væpnet vold. Caritas-programmet i disse landene gir opplæring og støtte slik at disse ikke selv skal bli eller fortsette å være voldsutøvere, men aktivt slutte seg til kampen mot volden. Dette gjøres blant annet gjennom psykososial og juridisk støtte til voldsofre, forbedring av kommunikasjon mellom ungdom og foreldrene, opprettelse av yrkesrettede og andre utdanningstilbud, tilrettelegging for kulturelle og andre fritidsaktiviteter, og støtte til organisering av lokalsamfunn.

I tillegg til arbeidet med ungdom, ønsker Caritas å bidra til langsiktige politiske løsninger på voldsproblematikken. I Honduras og El Salvador jobber vi derfor med flere av de bakenforliggende, strukturelle årsakene til voldssituasjonen i landene.

Her kan du lese mer om Mexico, El Salvador, Honduras og Colombia og vårt arbeid i disse landene.

Støtt Høstaksjonen 2013
Ved å støtte årets høstaksjon kan du bidra til å hjelpe medmennesker som lever under svært vanskelige forhold og gi barn og ungdom mulighet til å leve et liv uten vold og kriminalitet. Gi et bidrag direkte til kontonummer 8200.01.93433 eller gi et bidrag online her. Merk innbetalingen ”Høstaksjonen 2013”.