EU-parlamentet: Stoppet resolusjonsforslag om retten til abort

Etter en opphetet debatt vedtok EU-parlamentet tirsdag å returnere den kontroversielle Estrela-rapporten, som blant annet anbefaler alle EU-land å innføre retten til fri abort.

Parlamentet besluttet med knapt flertall (351 vs. 319) å avvise resolusjonsforslaget, og samtidig returnere det til parlamentets egen komité for kvinners rettigheter og likestilling for videre behandling.

Fra svenske Respekt:

Estrela-rapporten författades av vänsterpolitikern Edite Estrela från Portugal, och innehöll krav på sexuella och reproduktiva rättigheter, inklusive fri abort, och obligatorisk sexualundervisning för barn i alla åldrar i EU:s medlemsländer - liksom en rad rekommendationer för EU:s utvecklingsbistånd.

Många parlamentsledamöter i de socialistiska och liberala parlamentsgrupperna röstade emot rapporten trots att deras grupper var för, vilket kan bero på att de såg rapporten som ett påträngande försök av en EU-institution att underminera medlemsländernas nationella suveränitet vad gäller sjukvård och utbildning. Som företrädare för Europakommissionen förklarade den kroatiske kommissionären Neven Mimica i ett kort inlägg före omröstningen att EU inte har några befogenheter att reglera frågor som abort och sexualundervisning, utan det är medlemsländernas ansvar.

Europaparlamentets utskott för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män har nu som uppgift att komma tillbaka med en mindre kontroversiell resolution än förslaget som röstades ner. I slutet av maj 2014 väljs dock ett nytt parlament, och det är troligt att den föreslagna rapporten kommer att ajourneras på obestämd tid.

RESPEKT: Kontroversiell rapport för bl.a fri abort inom EU preliminärt avvisad av Europaparlamentet