Norske formuleringer for den hellige Josef i messen

Den nordiske bispekonferanse har besluttet å tillate de følgende formuleringer for å innføye den hellige Josef i de eukaristiske bønner nummer II, III og IV:

... Jomfru Maria, den salige Josef, hennes ekteviede, de salige ... (kanon II)

... Jomfru Maria, hennes ekteviede, den salige Josef, dine salige apostler ... (kanon III)

... sammen med Jomfru Maria, Guds salige mor, den salige Josef, hennes ekteviede, apostlene ... kanon IV)

Pave Frans bestemte 1. mai at den hellige Josef alltid skal nevnes i messens eukaristibønn. Initiativet ble satt igang av Benedikt XVI og ble rettskraftig i form av et dekret fra gudstjenestekongregasjonen i Vatikanet. Pave Johannes XXIII bestemte i sin tid at Josefs navn skulle nevnes i eukaristisk bønn nr. 1, den romerske kanon, etter dette dekretet nevnes han i alle de fire standardbønnene.

Meddelelser fra Oslo katolske bispedømme/Katolsk Informasjonstjeneste