Økt kristenforfølgelse i 20 land

Forfølgelsen av kristne har økt i 2o land de siste to årene, ifølge en fersk rapport fra den katolske hjelpeorganisasjonen Aid to the Church in Need

Rapporten "Persecuted and Forgotten? A Report on Christians oppressed for their Faith 2011- 2013" tar for seg kristnes situasjon i 30 ulike land, deriblant Afghanistan, Kina, Laos, Pakistan, Vietnam og Zimbabwe. 

Ifølge rapporten har forfølgelsen økt i 2/3-deler av landene som er blitt undersøkt. Det er særlig i Midtøsten at den triste utviklingen fortsetter, og fundamentalistiske islamske grupper representerer "den største trusselen mot religionsfriheten i dag".

— For Kirken har Den arabiske vår blitt en kristen vinter. Det er nå alvorlige spørsmålstegn knyttet til kristendommens langsiktige overlevelse i Midtøsten [...] Alle trossamfunn har lidd, men kristne grupper har vist seg å være mest sårbare, og har på en uproposjonal måte blitt rammet av vold og uro, heter det i innledningen. 

De fundamentalistiske grupperingene, som er "godt finansierte, med gode politiske kontakter og tilgang til høyteknologisk militærutstyr", begrenser seg ikke kun til Midtøsten, men har i denne perioden spredt seg til Nigeria, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Tanzania - samt til Det indiske subkontinent og Pakistan. 

— Kristendommen, verdens mest forfulgte religion, står i fare for å bli utslettet i land der den inntil nylig har vært godt etablert. Undertrykkelse og utvandring truer kristendommens status som en verdensomspennende religion, advarer Aid to the Church in Need.