Paven om økumenikk: Tilgivelse og streben etter enhet

Pave Frans roste fremskrittene innen den katolsk-lutherske dialog da han 21. oktober møtte representanter fra den luthersk-katolske internasjonale kommisjon for enhet, og en delagasjon fra Det lutherske verdenforbund.

Ifølge Frans er det blitt gjort fremskritt "ikke bare gjennom teologisk dialog, men også ved broderlig samarbeid på mange pastorale områder".

Den luthersk-katolske kommisjon markerer i år 50-årsjubileet for dialog i lys av Det annet vatikankonsil, samt den kommende 500-årsmarkeringen for starten på reformasjonen. Paven understreket nødvendigheten av "dialog om reformasjonens historiske realitet, dets konsekvenser og den respons den fortjener".

— Katolikker og lutheranere kan be hverandre om tilgivelse for den skade de har påført hverandre, og for sin skyld overfor Gud. Sammen kan vi glede oss i den lengsel etter enhet som Herren har vekket i våre hjerter, og som får oss til å se med håp på fremtiden, sa pave Frans.

Paven la ikke skjul på at det fremdeles finnes flere uoverensstemmelser, blant annet inne antropologiske og etiske spørsmål.

— Disse (spørsmålene) vil fortsette å kreve tålmodighet, dialog og felles forståelse. Men vi må ikke være redde! Vi vet godt - slik Benedikt XVI ofte minnet oss om - at enhet ikke primært er frukten av vårt eget arbeid, men Den hellige ånds virke - som vi gjennom troen må åpne oss for, slik at den kan lede oss på veien mot forsoning og fellesskap.