Versjon 1.2 av "Katolsk"-appen for smarttelefoner og nettbrett er klar

KatolskInformasjonstjenesten i Oslo katolske bispedømme har gitt ut versjon 1.2 av "Katolsk"-appen for smarttelefoner og nettbrett. Appen er helt gratis.

I appen Katolsk kan du lese tekstene til dagens (eller selvvalgt) messe, helgen­biografier, studére liturgisk kalender for lang tid fremover, finne kirker og messesteder på kartet, lese katolske bønner, lese messens tekster på mange språk og mye annet.

I den nye versjonen er det en rekke rettelser, forbedringer og utvidelser:

Messens tekster på flere språk

Messens faste tekster er nå tilgjengelig i appen. Du kan velge mellom å vise teksten på ett språk, eller du kan også sette opp teksten i to parallelle spalter, slik at du kan sammenligne. For eksempel kan du ha polsk og norsk messe opp samtidig.

Nytt i denne versjonen er at messens tekster nå også er tilgjengelig på nynorsk. Appen støtter derved Norsk, latin, engelsk, tysk, fransk, italiensk, spansk, portugisisk, polsk, vietnamesisk, litauisk, tagalog, ungarsk, russisk, kroatisk, tamil og nynorsk. 

Si fra dersom det er språk du savner i denne listen!

Messetider

Kartet er oppdatert med enda flere messesteder og nye menigheter. I tillegg er det lagt inn en knappe som gjør at du med et enkelt tastetrykk kan se messetidene.

Innholdet av den nye versjonen av appen

Fra listen over oppdateringer og utvidelser:

  • Lagt inn markering av egen posisjon på kartet, hvis GPS-koordinater finnes
  • Lagt inn oversikt over det liturgiske år
  • Lagt inn nynorsk som et av messens språk
  • Lagt inn pavens bønneintensjoner for 2014
  • Lagt inn messetekster frem til og med år 2037
  • Lagt inn messenes liturgiske farge og rang
  • Lagt inn innstillingsmulighet til å klikke på et avsnitt for å gå til det neste
  • Rettet et problem der kun en liten del av kartet vises
  • Rettet et problem med endring av tekststørrelse
  • Rettet et problem med GPS-posisjonering

Last ned: Android | iOS

(For innspill og tilbakemeldinger, send mail til app@katolsk.no).