Bønn for kall 5. desember: Oblatfedrene (i Fredrikstad)

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl   18.00. Torsdag 5. desember er det Oblatfedrene som inviterer til St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Messen feires av sogneadminstrator p. Jagath Premanath Gunapala O.M.I.

Hjertelig velkommen!

 


Immaculata – Jomfru Marias uplettede unnfangelse


8. desember feirer Den katolske kirke minnedagen for Jomfru Marias uplettede unnfangelse. Helt fra oldkirken har det eksistert en forestilling om at Maria selv måtte være født fri for arvesynd. Dette ble fastsatt som et dogme i 1854.

Høytidsdagen er søndag 8. desember, på selve høytidsdagen faller i år på en søndag da feirer Oblatfedrene (OMI) høytiden på mandag 9. desember med messe kl. 11.00 i St. Birgitta kirke i Fredrikstad. Høytiden er Oblatfedrenes patronatsfest.

 

Hjertelig velkommen til messen og lunsj deretter!


Oblatfedrene