Endringer hos St. Elisabethsøstrene

Sr. M. Dominika Schlagowska flyttet den 30. oktober fra St. Elisabethsøstrenes  kommunitet i Tromsø til kommuniteten i Hammerfest. Sr. M. Vitalis Grimm flyttet den 31. oktober fra kommuniteten i Hammerfest til kommuniteten på Nordstrand i Oslo. Sr. M. Rita Kozielska flyttet den 31. oktober  fra kommuniteten i Oslo til  kommunitetenTromsø.

Den 30. november går Sr. M. Agnes Nowaks embetstid som superior for søstrenes kommunitet i Tønsberg ut. Sr. M. Karolina Bogoczová er utnevnt til konventsuperior i Tønsberg fra den 1. desember 2013. 

Melding fra St. Elisabethsøstrene