Fagseminar: Kristen tro og kirke i møte med fattigdom, flyktninger og fremmede

Flerkulturelt kirkelig nettverk i Norges Kristne Råd arrangerer seminaret Kristen tro og kirke i møte med fattigdom, flyktninger og fremmede.

 Tid: Torsdag 14.november kl.9-11

Sted: Kirkens Nødhjelp, Møterom Abakaliki (Bernhard Getz gate 3)

Påmelding innen 10.november på e-post til lde(a)norkr.no

Mange flykter fra krig og usikkerhet i Nord-Afrika og Midtøsten og økonomiske krise i Europa til Norge med håp om beskyttelse og muligheter. Samtidig varsler den nye regjeringen en strengere innvandrings- og asylpolitikk. Nesten i hvert gatehjørne i våre byer rundt om hele landet sitter romfolket og ser oss.  De ber oss om hjelp. Hva gjør vi? 

Korte innledninger om

  • Fattigdom blant innvandrere v/SSB
  • Høyre/FrP-regjeringens innvandringspolitikk: et innstrammingsregime? v/ Ann-Magrit 
  • Austenå, generalsekretær i NOAS
  • Fremmedfrykt v/Rune Berg Steen, Antirasistisk senter 
  • Romfolket v/Folk er folk 

Kirkenes respons; hva gjør vi?

  • Den Ortodokse Kirke i Norge v/Fader Christoforos Schuff, Kristiansand
  • Frelsesarmeen v/Danut Ghetea
  • Kirkens Bymisjon v/Sigmund Ruud
  • Den katolske kirke v/Martha Rubiano Skretteberg, generalsekretær i Caritas Norge