Høstmøte i Nordisk forening for katolske leger

Helgen 8.-10. november 2013 avholdt Nordisk forening for katolske leger (NFKL) sitt høstmøte på Katarinahjemmet i Oslo. Rundt 17 interesserte møtte opp og bidro med både foredrag, interessante diskusjoner og spennende refleksjon.

Yrkesmessige etiske utfordringer, samvittighetsfrihet, diakoni i helsevesenet, abortlovgivning, menneskenaturen uten normativ kraft - tendenser og konsekvenser, samt bioteknologi var blant det som stod på programmet.

NFKL takker alle som bidro med foredrag, innspill og tilstedeværelse.

NKFL