Pater Joseph Jennings er død

nullPater Joseph Jennings SM døde tidlig mandag den 18. november i Galway, Irland. Som følge av et kraftig hjerteinfarkt var han i koma de siste par uker. Familien og medbrødrene holdt vakt de siste dagene.

Jennings var prest for de engelsktalende på Eikeli på 80-tallet, og deretter kapellan på Lunden kloster i et par år. Han vikarierte ofte på Kongsvinger og var tilknyttet tribunalet i mange år. 

De siste årene har han virket som sokneprest på Innisheer, en av Aran-øyene, vest for Galway.

Vi lyser fred over hans minne. R.I.P.

Melding fra Maristene