EU-parlamentet: Avviser retten til fri abort i medlemslandene

Europaparlamentet har for annen gang på knappe to måneder avvist en rapport som blant annet anbefalte alle medlemsland å innføre retten fri abort, og obligatorisk seksualundervisning for barn i alle aldre.

Den såkalte Estrela-rapporten "om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter" er utarbeidet av den portugisiske venstrepolitikeren Edite Estrela.

Parlamentet besluttet i oktober å avvise resolusjonsforslaget, og returnerte det til parlamentets egen komité for kvinners rettigheter og likestilling for videre behandling. Tirsdag ble rapporten på nytt avvist, med et knapt flertall på 334 vs. 327 stemmer.

Fra svenske Respekt:

I vanliga fall passerar liknande icke-bindande rapporter, som görs för att ge motiveringar för nya lagar och finansiering, EU-parlamentet utan mycket uppmärksamhet, men i detta fall reagerade många EU-medborgare mot en agenda som man ansåg var mot deras övertygelse om föräldrars rättigheter vad gäller undervisning i skola och förskola, EU:s begränsning till lagstiftning inom endast vissa områden, samt vårdpersonals rätt till samvetsfrihet. En bred kampanj fördes dagarna före omröstningen, och EU-parlamentet röstade med 334 röster för (samt 327 emot) en alternativ rapport, som i stället markerar EU-ländernas rätt till självständighet i dessa frågor.

RESPEKT: Europaparlamentet avvisar kontroversiell rapport om bl.a. abort inom EU