Vatikanet: Ny kommisjon for beskyttelse av barn

Pave Frans oppretter en egen Vatikankommisjon som skal jobbe med forebygging og bekjempelse av barnemisbruk. Dette ble klart torsdag morgen i kjølvannet av det andre møtet i pavens gruppe av "superkardinaler", de åtte kardinalene som er plukket ut som rådgivere i forbindelse med pavens reorganisering av kurien.

Ifølge kardinal Sean O’Malley takket paven ja til kardinalenes forslag om en spesialkommisjon for bekjempelse av barnemisbruk, med hovedfokus på forebygging og pastoral oppfølging av ofre. Kommisjonen inkluderer også legfolk, og skal følge opp eksisterende retningslinjer, vurdere nye kurietiltak i samarbeid med bispekonferanser og ordensoverhoder - samt se på formasjonsprogrammer for prester og utvelgingsprosessen av disse.

Troskongregasjonens oppgave med å etterforske og behandle overgrepssaker forblir uendret, sa kardinal O’Malley på dagens pressekonferanse.

Pope Francis establishes commission on protection of minors | Vatikanradioen