Bønn for kall 6. november: St. Elisabethsøstrene

Den første torsdag i måneden ber de troende i Oslo katolske bispedømme spesielt for kall til preste- og ordensliv. Alle menigheter og klostre i bispedømmet oppfordres til å gjøre dette lokalt, og alle katolikker oppfordres til å be alene og i familien.

I St. Olav domkirke feires det en egen kallsmesse denne dagen kl 18.00. Torsdag den 6. november  er det St. Elisabethsøstrene som inviterer.

Hjertelig velkommen!