Familiesynoden: Reaksjoner på relatio-dokumentet

Dagens sesjon i den ekstraordinære bispesynoden om familien var viet diskusjoner rundt mandagens rapport, relatio post disceptationem, et oppsummerende dokument fra synodens første halvdel. I dokumentet oppfordres det blant annet til å anerkjenne positive elementer i ulike familiesituasjoner — også dem som strider mot kirkens lære.

Ifølge den engelske oppsummeringen gitt av Vatikanets pressekontor fra tirsdagens diskusjoner, har dokumenet «generelt blitt verdsatt for sin evne til å gjenspeile» forrige ukes taler. Teksten roses også for å fremme Kirkens kjærlighet for dem som sliter i ulike utfordrende pastorale situasjoner.

Samtidig ble det blant enkelte synodefedre foreslått «ytterligere refleksjoner», ifølge oppsummeringen. Blant disse er:

* Synoden bør oppmuntre og takke trofaste katolske familier.

* Synoden må i større grad vektlegge det katolske ekteskaps uoppløselighet, fremfor et fokus på «ufullstendige familiesituasjoner».

* Det er nødvendig å utdype og klarlegge hva som menes med "gradualisme" slik at ikke det oppstår misforsåelser.

* Mer fokus på kvinner og deres rolle i fremme av troen.

* Det vil medføre vanskeligheter å innføre unntak fra bestemmelsene om kommunion til skilte gjengifte, uten at disse unntakene blir en ny regel.

* Den hellige familie må trekkes frem som et forbilde for familielivet, og menigheten som en «familie av familier».

* Ordet "synd" er nesten fraværende i teksten.

* Synoden må ikke tilpasse seg en verdslig mentalitet, men ha «Jesu profetiske tale og ord» i mente.

* Synoden bør også diskutere surrogati og pornografi.

* I sitt pastorale møte med homofile må Kirken strebe etter åpenhet, men ikke «skape et inntrykk av en positiv vurdering av denne orienteringen».

Eleventh General Congregation: unofficial Summary of the Free Discussions in the Assembly