Katolsk ukeslutt: 23. januar

Følg oss på Twitter og Instagram | Lik oss på Facebook | Se også tidligere utgaver av ukeslutt | Abonner med RSS  

– Den høyeste lov er salus animarum – sjelenes frelse – og kirkens juridiske strukturer skal tjene de troendes og kirkens kall til hellighet, presiserte pave Frans under en tale til domstolen Den romerske rota fredag.

Pavens uttalelser om familie og seksualitet under reisen til Filippinene må ses i sammenheng med den kommende bispesynoden om familien i oktober, skriver John Allen.

Gamle og nye anti-katolske konspirasjonsteorier er i ferd med å komme på moten igjen på nettet, hevder Damian Thompson.

Kirken i Niger stenger midlertidig driften av alle katolske skoler og institusjoner grunnet volden rettet mot kristne etter karikaturene i Charlie Hebdo.

I et intervju med tyske Christ & Welt snakker erkebiskop Georg Gänswein, prefekt for Det pavelige hushold og Benedikt XVIs privatsekretær, om Frans' tale til kurien, forholdet til media og Benedikt XVIs helsetilstand og status.

Franz-Peter Tebartz-van Elst – med kallenavnet "Biskop Bling" – ble fjernet som biskop av Limburg etter klager på overdreven pengebruk. Nå kan han i følge ryktene være i ferd med å gjøre et comeback, i Det pavelige råd for Nyevangelisering....

Arkeologer har konkludert med at to mumier i Vatikanmuseets samling er falsknerier

... og tradisjonen tro på Den hellige Agnes’ festdag 21. januar ble to unge hvite lam velsignet av pave Frans.