Den katolske kirke i Polen går mot Europarådets konvensjon mot vold i hjemmet

Warszawa, 5.2.2015 (KI/KAP/KNA) – Den polske bispekonferansen (KEP) går mot at det polske parlamentet skal ratifisere Europarådets konvensjon for bekjempelse av vold i familien. Konvensjonens regler følger en «ekstrem, nymarxistisk kjønnsideologi», heter det i en erklæring fra KEP. Europarådets avtale angriper Polens suverenitet i etiske spørsmål og ved beskyttelse av familien fordi den gir kontrollmyndighet til «organer med såkalte eksperter» uten at disse er demokratisk legitimert.

Polens regjering undertegnet konvensjonen allerede i 2012, og underhuset i parlamentet i Warszawa, Sejmen, skal fredag avgjøre om konvensjonen skal ratifiseres. Utfallet av avstemningen bedømmes som åpen, fordi det i tillegg til den konservative opposisjonen også er flere representanter for det venstreliberale regjeringspartiet Borgerplattform (Platforma Obywatelska) (PO) som avviser konvensjonen.

Biskopene kritiserer at det i stedet for den nåværende samfunnsmodellen, som bygger på den kristne kultur, propaganderes for «den fulle frihet og selvrealisering i den venstresekulære kultur». Samtidig understreker bispekonferansen at vold mot kvinner, barn og menn strider mot den kristne tro. Men «Europarådets konvensjon om forhindring og bekjempelse av vold mot kvinner og familievold» (Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej) forbedrer ikke den rettslige beskyttelsen. Dessuten retter den seg ikke mot årsakene til vold, som alkoholisme, narkotika og pornografi. I stedet ser konvensjonen for seg at seksuell frihet propaganderes i skolene. Biskopene refererer her til artikkel 14, hvor det dreier seg om læreplaner i skolene. I uttalelsen heter det at en ratifisering av konvensjonen utgjør en «alvorlig trussel mot de polske familienes fremtid».

37 av de 47 medlemsstatene i Europarådet har så langt undertegnet konvensjonen, og femten land har også ratifisert den. I august 2014 var det fjorten land: Albania, Andorra, Bosnia/Herzegovina, Danmark, Italia, Malta, Montenegro, Portugal, Serbia, Spania, Sverige, Tyrkia, Tyskland og Østerrike som hadde ratifisert konvensjonen. I Norge og 21 andre land pågår fortsatt ratifiseringsprosessen.

SISTE: Sejmen vedtok fredag den 6. februar med 254 mot 175 stemmer å ratifisere konvensjonen.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)