Familiesynoden: Deltagere fra 30 land offentliggjort

Vatikanet har bekreftet navnene på valgte representanter fra rundt 30 av verdens bispekonferanser som deltar ved kommende oktobers ordinære synode om familien.

Flere europeiske land er ennå ikke oppført på listen, inkludert de nordiske. Den nordiske bispekonferanse ventes dog å representeres av biskop Bernt Eidsvig under synoden – som finner sted den 4.-25. oktober 2015.

Membri e Sostituti eletti da Conferenze Episcopali per la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi