Ledige stillinger i Caritas Norge

Caritas logoStiftelsen Caritas Norge er Den katolske kirkes organisasjon for bistandsarbeid og sosialt arbeid, og arbeider med basis i Kirkens sosiallære. Vi arbeider med utviklings- og nødhjelpsprogram, tiltak som fremmer solidaritet mellom land i Nord og Sør, og for å styrke det sosiale og diakonale arbeidet i de 37 katolske menighetene i Norge. Caritas Norge støttet i 2013 prosjekter i 15 land, og hadde en omsetning på omkring 40 millioner kroner. Vårt sekretariat holder til i moderne lokaler i Oslo sentrum. Caritas Norge er medlem av Caritas Internationalis, som består av 165 medlems¬organisasjoner som arbeider i mer enn 200 land og territorier.

Caritas Norge har nå to ledige stillinger:

Ledig stilling som innsamlings- og markedsføringsrådgiver

Ledig stilling som avdelingsleder kommunikasjon