Sammendrag fra rapporten til fylkesmannen

I forbindelse med pressekonferansen som Oslo katolske bispedømme arrangerte mandag 16. mars ble det utarbeidet et kort sammendrag til rapporten bispedømmet samme dag leverte til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. (Last ned rapporten.) Dette sammendraget kan leses under.

Sammendrag: Resultatet av arbeid med oppfyllelse av pålegg fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014

I vedlagte rapport presenteres resultatet av arbeidet for å oppfylle pålegget fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus av 24. november 2014. Fylkesmannen kom da med følgende pålegg:

«Fylkesmannen pålegger OKB å rette opp medlemsregisteret ved at personer som åpenbart ikke har meldt seg inn i trossamfunnet slettes fra registeret. I første omgang begrenses gjennomgangen til personer ført opp i medlemsregisteret i perioden 2010–2014.»

I arbeidet har vi gjennomgått ca. 65.500 registreringer i OKB i perioden 2010–2014. Dette er bl.a. gjennomført ved at man har kontaktet de registrerte ved hjelp av brev og telefon­kontakt. Arbeidet har vært ledet av advokat Bjørn O. Øiulfstad.

Hovedfunn:

  • Bekreftede medlemmer per 16. mars 2015: ca. 130 000
  • Uavklarte medlemmer per 16. mars 2015: 17 212
  • Avkreftede medlemmer: 5 288
  • OKB har stilt krav om tilskudd for 118 237 medlemmer

Uavklarte medlemmer er personer man ennå ikke har oppnådd kontakt med per 13. mars 2015. OKB fortsetter arbeidet med å forsøke å få avklaringer.

Avkreftede medlemmer har bekreftet at de ikke ønsker å være medlem av OKB. En stor del av disse er katolikker, men vil av ulike grunner ikke stå i et register. Vi har ikke nøyaktig oversikt over fordelingen her.

Hovedtall for perioden 2010–2014

Periode

Avkreftede medlemmer

Uavklarte medlemmer

Totale antall uproblematiske og bekreftede med­lemmer, inkluderer «utmeldte»

Totale antall uproblematiske, bekreftede og utmeldte, med tillegg av «uavklarte»

Mottatte
tilskudd
for

2010

27

127

65 172

65 299

59 874

2011

835

2 562

74 475

77 164

71 715

2012

1 561

4 616

85 715

93 020

88 045

2013

1 367

4 689

97 158

106 152

104 478

2014

1 498

5 218

108 134

125 346

120 755

16.03.2015 

 

17 212

130 000

147 212

Totalt 2010–2014 5 288 17 212

Jus:

  • OKB er uenig i at det gjelder krav til «aktiv og uttrykkelig» innmelding eller bekreftelse.

  • Realiteten er avgjørende, dvs. om de registrerte faktisk var/er katolikker da de ble registrert.

På basis av dette mener vi at innrapportering av medlemmer i OKB er innenfor «om lag-prinsippet» som gjelder for tilskuddsordningen som helhet. OKB har uansett ikke mottatt tilskudd for flere medlemmer enn hva OKB i realiteten har hatt i perioden.

På tidspunktet for denne redegjørelsen er det på det rene at OKB har et større antall medlemmer som er registrert på helt forsvarlig vis, enn hva OKB mottok tilskudd for i 2014. Summen av bekreftede registreringer og nye medlemmer tilkommet i 2015 er per i dag ca. 130 000. I 2014 mottok OKB tilskudd for ca. 120 000 medlemmer.

Det er ikke mulig å angi noen spesifikke tall for antall feilregistreringer der personer som ikke er katolikker, er blitt registrert som medlemmer av OKB. Det er imidlertid overfor denne kategorien av personer grunn til å beklage at den lite betryggende metoden for registrering har ført til feil.