Dobbeltjubileum i St. Hallvard

StH2015 0

125/50-års-jubileum i St. Hallvard menighet i Oslo

St. Hallvard menighet i Oslo feirer to store jubileer i 2015 og 2016 – det har gått 125 år siden menighetens grunnleggelse, og kirkebygget blir 50 år gammelt.

Da St. Hallvard menighet ble grunnlagt i 1890, dekket den den østre delen av Oslo by samt store deler av Akershus og hadde et par hundre medlemmer. I løpet av årene har menigheten vokst betydelig og blitt Norges største katolske menighet på drøye 20.000 sjeler med bakgrunn i alle verdens land. Helt siden kirkebygget har stått ferdig i 1966 har mennesker kommet innom kirken daglig, i første rekke for å be og delta i gudstjeneste, men mange også for å bare se på dens spesielle arkitektoniske utforming.

St. Hallvard er havn for mennesker fra over 200 forskjellige nasjonaliteter og spiller en uvurderlig rolle i deres integreringsprosess inn i det norske samfunnet. Mange vellykkede samfunnsborgere som har sine røtter langt utenfor Norges grenser har mer enn en gang vært innom kirken og hentet seg praktisk og åndelig starthjelp. Menighetskontoret kan ved forespørsel formidle kontakt for en samtale med flere av dem.

Dette er et stort jubileum som skal feires og markeres gjennom et helt år – fra mai 2015 til mai 2016. Jubileumsfeiringens mange programpunkter skal skape blest om menighetens enorme flerkulturelle bagasje og medlemmenes forskjellige tradisjoner; menighetens historie, mangfold og spiritualitet skal presenteres, men det skal også gis anledning til å reflektere over utfordringene som finnes. St. Hallvard menighet ønsker gjennom denne feiringen å presentere seg selv som en livskraftig del av bylivet midt i Oslos innvandrerstrøk og fremheve sin rolle som samfunnsaktør. Jubileumsfeiringen startes som del av St. Hallvardsdagen den 15. mai 2015 med påfølgende program i menighetssalen.

Se et detaljert programutkast.

Kontaktpersoner:

  • Sogneprest p. Carlo Borromeo Le Hong Phuc, tlf. 23 30 32 00/11, Carlo.Hong.Phuc@katolsk.no
  • Leder i jubileumskomiteen Darko Wakounig, mob. 95 89 78 45, darkowakounig@yahoo.com
av Mats Tande publisert 09.04.2015, sist endret 09.04.2015 - 16:18