P. Erik Varden OCSO ny abbed i Mount St. Bernard

Foto: Mats Tande 2013-09-11Den norske cistercienserpateren Erik Varden ble torsdag 16. april 2015 valgt til abbed for sitt kloster Mount St. Bernard i England. Varden ble opptatt i Den katolske kirkes fulle fellesskap i 1993 av Bernt Eidsvig, nåværende biskop av Oslo katolske bispedømme, men på den tiden novisemester i Klosterneuburg.

P. Varden er født og oppvokst i Rakkestad i Østfold, men har det mesteav sin utdannelse fra Storbritannia (Atlantic College og ogUniversitetet i Cambridge).

Såvidt katolsk.no kjenner til blir han den første "norske" abbed siden reformasjonen. Hans konsekrasjon vil formodentlig finne sted i mai.

katolsk.no gratulerer!