STLs gjestebud 2015 – om religion og sekularitet

STL gjestebud Clash of values in European secular societies – liberal and conservative (illiberal) responses var tema da Samarbeidsrådet for tros- og livs­syns­samfunn (STL) arrangerte sitt årlige gjestebud på Litteraturhuset i Oslo 9. april 2015.

Oslo katolske bispedømmes samfunnskontakt, Ingrid Rosendorf Joys, er valgt leder for STL og åpnet seminaret med å peke på de positive mulighetene som ligger i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn. «Mens religion både i Norge og ellers i Europa ofte blir sett på som et hinder for fredelig sameksistens og sosial utvikling, er samarbeid på tvers av religiøse skiller nødvendig for å løse vår tids store utfordringer: Fred, klimaforandringer, fattigdom, migrasjon, marginalisering av kvinner, diskriminering, ekstremisme og terrorisme» «Det norske samfunnet har gått fra å være et egalitært samfunn til å bli et mangfoldig samfunn», sa hun og la til at «i Norge er vi gode på likhet, men sliter litt med forskjellighet».

Bjørgulv Vinje Borgundvaag, statssekretær for kulturministeren, holdt en hilsen for dagen, og understreket betydningen av interreligiøs dialog, og arbeid som utføres av tros- og livssynsorganisasjonene. 

Tariq RamadanGjestebudets hovedtaler var professor Tariq Ramadan, en innflytelsesrik muslimsk tenker, og ettertraktet samfunnskommentator og foredragsholder om Midtøstenspørsmål verden over. I bøker som Radical Reform er hans uttalte prosjekt å etablere et teo­logisk og filo­sofisk grunnlag for et moderat islam i overens­stemmelse med et sekulært demo­krati. Mens Ramadan tar til orde for et moderat islam, understreker han også at ingen europeisk – eller annen – sekulær offentlighet kan bestemme islamsk teologi. «Det må være mulig å leve sammen i forskjel­lighet», sa han og pekte på at folk har flere identiteter, «man er ikke bare muslim, eller bare europeer».

STLs årlige gjestebudet var det tredje i rekken, og gjennom arrangementet ønsker STL å bidra til å fremme dialogiske holdninger på tros- og livssynsarenaen i Norge, og legge grunnlag for en opplyst debatt om viktige og noen ganger kontroversielle tros- og livssynsspørsmål.

Til å kommentere på professor Ramadans innlegg, stilte Laila Bokhari (statssekretær ved statsministerens kontor), Knut Vollebæk (leder av romanifolket/taterutvalget og tidligere utenriksminister), Nils August Andresen (redaktør i Minerva) og Sindre Bangstad (sosialantropolog og forsker ved Universitetet i Oslo).

STLs leder, Ingrid Rosendorf Joys, avsluttet gjestebudet med å understreke at interreligiøs dialog er viktig, selv om den er vanskelig og til tider kan misbrukes. Dialogen må rette seg praktisk mot det som gjør dialogen nødvendig i første rekke.

Det var fullt hus på Litteraturhuset under gjestebudet. Blant de 200 deltakerne var det bl.a. politikere, journalister, akademikere, og ledere og medlemmer i tros- og livssynsorganisasjoner.

Katolsk informasjonstjeneste / irj