Kardinal Tagle ny president i Caritas Internationalis


Kardinal Luis Tagle av Manila,
her under en konferanse i Roma i februar, 2015.

Kardinal Luis Tagle av Manila har blitt valgt til ny president i Caritas Internationalis, Caritas-nettverket med rundt 165 medlemsorganisasjoner verden over, og blir med dette den første asiat som innehar stillingen.

Valget fant sted torsdag 14. mai under organisasjonens 20. generalforsamling i Roma. På telefonen fra Chicago, der kardinalen var for å motta et æresprofessorat fra Den katolske teologiske Union, sa Tagle:

«Buona sera a tutti! Jeg takker for deres tillit. Mine evner er begrensede, men sammen med dere alle, med den kjærlighet som Kristus har utøst i våre hjerter – og på vegne av alle fattige mennesker i verden – aksepterer jeg valget».

Tagle ba om Caritas sammen «må styrke de fattiges kirke slik at vårt vitnesbyrd kan bidra til å skape en verden av forståelse, rettferdighet, sann frihet og fred».

Filippineren avløser den honduranske kardinal Oscar Rodríguez Maradiaga, som har innehatt presidentvervet i åtte år.