Stiller jubelåret under beskyttelse av Vår Frue av Barmhjertigheten

I et brev til biskopen av Savona-Noli avslører pave Frans at han stiller det kommende jubelåret for barmhjertighet under spesiell beskyttelse av Vår Frue av Barmhjertigheten. I brevet fra 10. mai minner Frans om hendelsen i Savona i 1536, da Vår Frue åpenbarte seg for den fattige bonden, den salige Antonio Botta, og overleverte et budskap om anger og omvendelse med de avsluttende ord: «barmhjertighet, ikke rettferdighet».

Denne formaningen er «mer relevant enn noensinne, som på en spesiell måte er en barmhjertighetens tid», skriver Frans.

Kirken som huser helligdommen Vår Frue av Barmhjertigheten (Nostra Signora della Misericordia) ble bygget mellom 1536-1540, og ble tidlig et pilegrimsmål. Paven minnes også Pius VII som, etter å ha sittet i fangenskap hos Napoloen mellom 1808-1814, som takk for løslatelsen kronet bildet av Vår Frue i Savona den 10. mai 1815. Senere samme måned innførte Pius VII festen for Vår Frue, de kristnes hjelp, som skulle feires den 24.mai, datoen for hans første tilbakevendelse fra Napoleons fangenskap.

«Barmhjertighetens mor er alltid nær og hjelper de av sine barn som er i fare, som i dag lider under diskriminering og forfølgelse», skriver Frans, og ber om at jubelåret må bli en anledning for hele kirken til å fordype sin tillit til Barmhjertighetens mor.