Uttalelse fra arbeidsmiljøutvalget i OKB

Kjære troende, kjære prester og ordensfolk, kjære ansatte i bispedømmet, menighetene og ellers i Kirken,

Etter artikkelen i avisen «Vårt Land» den 19/5 med overskriften «Ga ansatte munnkurv» føler vi, de ansattes representanter i OKBs arbeidsmiljøutvalg og OKBs verneombud, at det er nødvendig å komme med en uttalelse.

Artikkelen viser til en e-post fra fungerende administrativ leder i Oslo katolske bispedømme, Lisa Wade, hvor hun blant annet skriver at «å ringe aviser og være anonym kilde anser jeg som illojalt». Flere av bispedømmets ansatte reagerte på denne ordlyden, inkludert oss i arbeidsmiljøutvalget (AMU). Dette ble tatt opp med henne på vårt forrige møte i AMU, og hun sa selv at hun burde ha formulert seg på en bedre måte. Vi mener at ingen er tjent med avisoppslag av denne art.

Det er ikke de tidligere medieoppslag vi nå tar opp, men kun dette éne som skiller seg meget tydelig ut fra alle tidligere avisartikler. Vi har vanskelig for å forstå hvilken relevans e-posten fra 29/4 har for medlemsregistersaken. Følgelig kan vi heller ikke forstå intensjonen bak det å videresende denne e-posten til Vårt Land.

Det kan dessverre vanskelig forstås som noe annet enn et ønske om å sverte Lisa Wade personlig, og samtidig svekke Kirkens troverdighet ytterligere. Dette har innsenderen da også oppnådd, men innsenderen har samtidig rammet ikke bare henne og OKB’s ledelse for øvrig, men oss alle: prester og ordensfolk, ansatte i Kirken, og ikke minst de troende.

Vi er alle preget av medlemsregistersaken, og mange (trolig flertallet) av oss ansatte her i Akersveien har i lang tid opplevd det som særlig belastende å gå på jobb. Det en gang så fredelige og gode arbeidsmiljø Akersveien var kjent for, preges nå av uro – rykter florerer og spres som ild i tørt gress, og AMU har mottatt flere bekymringsmeldinger fra ansatte som er bekymret for sine kollegers helse og velvære.

Vi har alle et felles ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø – ikke bare ledelsen, men også vi «vanlige» ansatte.

Vi gjentar at ei heller vi er ute etter å kneble noen – vi har alle en rett til å si fra om ting vi mener er galt – men slikt som denne artikkelen er rett og slett sjofelt gjort. Hvis man mener at noen har gjort eller sagt noe galt – så vil det aller beste være om man klarer å være modig nok til å si det direkte til vedkommende. Dersom man av ulike grunner ikke ønsker å gå direkte, kan man kontakte en av de ansattes representanter i AMU, eller verneombudet – det er derfor vi er her, for å ivareta alle ansatte. Vi har alle taushetsplikt, som vi selvfølgelig respekterer. Vi håper at alle har såpass stor tillit til oss at de føler det trygt å komme til oss med sine bekymringer. Skulle man likevel ønske å være anonym, så er dette også mulig. Vi har opprettet to e-postadresser hvor avsenderadressen blir automatisk fjernet før den når frem til oss slik at den ikke er mulig å spore tilbake til avsender. Disse adressene er kunngjort til alle ansatte i OKB.

Vi tar i mot alle ideer og innspill med åpne armer, og ser fremover mot at vi sammen gjenoppbygger vårt gode fellesskap.

Hilsen

Paul Marić
Verneombud

Ingebjørg Thorp
Iwona Hansen
Lilia Grube
Dominika Horeczy
AMU-representanter for de ansatte