Pave Frans håper på snarlig enighet med lefebvristene

nullVatikanet, 1.9.2015 (KI/KAP) – Pave Frans håper på en snarlig enighet med det tradisjonalistiske prestebrorskapet St Pius X (SSPX) under ledelse av biskop Fellay (bildet). «Jeg har tillit til at det i nær fremtid vil kunne finnes løsninger for å gjenvinne den fulle enheten med prestene og ledelsen i brorskapet», skriver paven i et brev til åndelig forberedelse og gjennomføring av «Det hellige år for barmhjertighet», som begynner den 8. desember.

For å komme SSPX i møte og som et tegn på forsoning tillater paven for dette jubileumsåret også skriftemål hos prester fra SSPX. Med de troendes vel for øye «bestemmer jeg i mellomtiden i en egen forordning at alle som i løpet av Det hellige året mottar forsoningens sakrament hos prester fra brorskapet St Pius X, mottar en gyldig og lovlig absolusjon fra sine synder». Teologisk regnes vigselshandlinger fra SSPX-biskopene, som er adskilt fra Roma, som ulovlige, men gyldige.

I årene 2009 til 2011 førte Vatikanet og de skismatiske tradisjonalistene forhandlinger, som endte med at Vatikanet i juni 2012 forela SSPX et doktrinært løsningsforslag. Aksepten av dette ikke-publiserte dokumentet var en forutsetning for full forsoning mellom utbrytergruppen og Den hellige stol. Inkludert i dokumentets krav var en anerkjennelse av Andre Vatikankonsil (1962-65) og en akseptering av det pavelige læreembete, inkludert embetets syn på økumenikk og religionsfrihet. Dette har SSPX så langt ikke akseptert.

Mens pave Benedikt XVI (2005-13) ga SSPX en frist til å akseptere dokumentet, har pave Frans avholdt seg fra slike betingelser. Han har gjentatte ganger sagt tydelig at han ønsker og håper på en forsoning.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)