Endringer i Oslo katolske bispe­dømmes organisasjon

nullOslo katolske bispedømme trenger profesjonalisering og sterke administrative rutiner for å kunne gi et godt pastoralt tilbud til et stadig økende antall katolikker i landet. Biskop Bernt Eidsvig innfører derfor en ny styringsmodell med virkning fra 1. oktober 2015. Et utvidet finansråd skal i tillegg til økonomi også følge opp administrasjonen på andre saksområder. Eksisterende finansråd går nå inn som en del av Utvidet Finansråd, og blir i løpet av høsten utvidet med flere geistlige og lekfolk. Endringen i Finansrådets mandat er midlertidig, og rådet skal fremdeles ledes av biskopen.

Administrativ leder vil rapportere jevnlig til Utvidet Finansråd om alt utenom geistlige og pastorale saker. I praksis betyr dette at biskopen og administrasjonen får god støtte av kompetente personer i arbeidet med å utvikle organisasjonens ulike områder.

Ledergruppe

En nyutnevnt ledergruppe, som trer i funksjon 1. oktober, skal se nærmere på hvordan administrasjonen kan bli et enda bedre støtteapparat for biskopen og det pastorale arbeidet i menighetene. Gruppen ledes av administrativ leder Lisa Wade, og består av

Avdelingen for Informasjon, Publikasjon og Media skifter navn til Kommunikasjonsavdelingen. Det skal ansettes to nye ledere for områdene HR og kommunikasjon. Disse stillingene vil bli utlyst.

av Mats Tande publisert 01.10.2015, sist endret 14.10.2015 - 15:18