Flyktningekrisen: seminar for alle som ønsker å engasjere seg

Lørdag 14. november arrangerer Caritas Norge et seminar for alle som er engasjert i menighetsarbeid eller ønsker å engasjere seg i menighetene. Fokus vil ligge på hvordan menighetene kan følge pavens og biskoppenes oppfordring om å hjelpe flyktninger og innvandrere som nå kommer til Europa og Norge.

Seminaret vil også ha gode innledninger og tips om hvordan å engasjere og ta vare på frivillige. Dette er et tema som selvfølgelig også kan benyttes i annet arbeid. 

Det legges opp til faglige innledninger kombinert med aktiv deltakelse fra alle tilstedeværende. 

Tid: Lørdag 14. november

Sted: Caritas Infosenter, Storgata 38, Oslo (Inngang fra Hausmannsgate)

For påmelding, mer informasjon om programmet osv., se menighetsseminarets nettside

Bildet: Kardinal Tagle, president i Caritas Internasjonalis og erkebiskop av Manila besøker et av mange prosjekter som drives av Caritas i Hellas for flyktninger som nå kommer til landet. Kardinal Tagle, pave Frans og de norske biskopene oppfordrer alle menigheter til å engasjere seg i arbeidet for flyktningene og andre innvandrere. Menighetsseminaret søker å gi menighetene inspirasjon og redskaper som kan brukes i dette arbeidet.

Melding fra Caritas