St. Hallvard: Velkommen til fransiskansk dag 3. oktober

St. Hallvard menighet i Oslo feirer 2015-2016 et dobbeltjubileum: Menigheten er 125 år i år, og dens særpregede kirkebygg fyller 50 år i 2016. Fransiskanerne har hatt en sentral rolle St. Hallvard menighet gjennom mange tiår, og 3. oktober settes fokus på detteProgram fransiskansk dag st Hallvard

bidraget og på fransiskansk tankegang og spiritualitet.

Programmet for feiringen finnes i sin helhet her.

I tillegg til St. Hallvard i Oslo ble også St. Ansgar menighet i Kristiansand grunnlagt i 1890.