Trondheim: Se bilder fra grunnstensvelsignelsen


Selve grunnstenen, foto Jan Erik KofoedTorsdag 29. oktober ble tomten og grunnstenen til nye St. Olav domkirke i Trondheim høytidelig velsignet av biskop Bernt Eidsvig, apostolisk administrator av Trondheim. Arbeidene på tomten er allerede godt igang, og kirken skal stå klar om temmelig nøyaktig ett år. På kvelden samme dag ble Egil Mogstad innsatt som sogneprest og Ole Martin Stamnestrø som generalvikar i en messe i menighetens interimkirke. Bilder fra dagen finnes her. Video finnes her.

Les også biskop Eidsvigs preken og St. Olav menighet i Trondheims nyhet.