Utnevnelser i Trondheim Stift

Våpenskjold Trondheim (fra 2015)Apostolisk administrator i Trondheim Stift, mgr. Bernt I. Eidsvig, har utnevnt p. Piotr Ostafin til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim. P. Ostafin løses fra sitt embede som kapellan i St. Torfinn menighet i Levanger.

Apostolisk administrator Bernt I. Eidsvig har utnevnt p. Sławomir Czuba til kapellan i St. Olav domkirkemenighet i Trondheim i 70% stilling, og til kapellan i St. Torfinn menighet i Levanger i 30% stilling.

Utnevnelsene gjelder fra den 15. oktober 2015.

av Mats Tande publisert 23.10.2015, sist endret 01.08.2021 - 19:38