Munk Robert 60 år prest

Munk RobertDen 21. desember er det 60 år siden den da 23 år gamle cistercienser­munken Robert Anderson ble presteviet i klosteret i  Spencer i Massachusets (USA). I 1967 dro han fra sin kommunitet i Massachusetts, USA, til Norge for å realisere sitt eneboerkall. Med hjelp fra biskop John Willem Gran som også var trappistmunk og som sterkt ønsket sine ordensbrødre til Norge, slo han seg først ned i en Moelvbrakke ved Austbygdi i Telemark. Siden flyttet han sitt hjem lenger ned mot Tinnsjøen. I 1977 fikk han leie det nedlagte småbruket Hylland, og i 1995 kjøpte stiftelsen «Munkelyd Ocisto» jorden. Idag leder Munk Robert et lite klosterfelleskap på dette stedet. Med sine 60 år som Herrens prest, er han nest øverst på "adelskalenderen" over katolske prester i Norge, bare slått av trønderpateren Olav Müller, som ble presteviet 5. september 1954.

Den som ønsker å stifte nærmere bekjentskap med jubilanten, kan glede seg til sr. Hildegard Kochs artikkel i neste nummer av St. Olav kirkeblad.

Ad multos annos!