Vatikanet: Paven tillater også fotvask av kvinner

Pave Frans skjærtorsdag 2013Vatikanet, 21.1.2016 (KI/KAP) - Pave Frans har offisielt endret rubrikkene for fotvaskingsritualet på Skjærtorsdag med gyldighet for hele Universalkirken. I fremtiden kan også kvinner og jenter delta i denne symbolhandlingen i skjærtorsdagsmessen på lovlig vis, ikke lenger bare menn eller gutter. Etter pavens ordre offentliggjorde Liturgikongregasjonen torsdag et dekret som slo dette fast, undertegnet av kongregasjonens prefekt, kardinal Robert Sarah.

Mange biskoper og prester har for lengst innført endringen på egen hånd, blant dem kardinal Jorge Bergoglio av Buenos Aires, nå pave Frans. Pavene før ham fulgte tradisjonen og vasket føttene til tolv prester som representanter for de tolv apostlene.

Sammen med dekretet offentliggjorde Vatikanet et brev fra pave Frans til kardinal Sarah, hvor han forteller hva som beveget ham til endring av ritualet. Han hadde i lang tid tenkt over dette ritualet, og hans hensikt er å forbedre modaliteten i bruken av ritualet, «slik at man kan presentere den fulle betydningen av den gesten som Jesus viste ved den siste nattverd, hans selvoppgivelse til døden for verdens frelse og hans grenseløse kjærlighet».

Etter omhyggelig avveininger kom paven frem til den avgjørelsen at han ville endre rubrikkene i Missale Romanum. I den norske messeboken heter det i rubrikken: «De som er utvalgt til fotvaskingen, ledsages av ministranter til et egnet sted hvor stoler er satt frem». Dette er egentlig en unøyaktig gjengivelse av den latinske originalen, hvor det frem til nå har stått: «Viri selecti deducuntur a ministris…» («Utvalgte menn ledsages av ministranter…»). Etter endringen heter det nå: «Qui selecti sunt ex populo Dei deducuntur a ministris…» («De som er utvalgt blant Guds folk, ledsages av ministranter…»).

Paven sier at modifikasjonen av rubrikken, som til nå har sagt at de som blir utvalgt til fotvaskingen, må være menn eller gutter (viri), betyr at Kirkens hyrder fra nå av kan velge ut deltakere i ritualet «blant alle medlemmer av Guds folk». Nå kan prestene velge ut en representativ gruppe av troende, menn og kvinner, gutter og jenter, eldre mennesker, friske og syke, klerikere, ordensfolk og legfolk. Dekretet er datert den 6. januar 2016 og gjelder fra Skjærtorsdag 2016.

Pave Frans’ første fotvasking skjærtorsdag 2013 skjedde i ungdomsfengselet Casal del Marmo, hvor han vasket føttene til tolv innsatte, ti menn og to kvinner, blant dem en kvinnelig muslim.

Kathpress / Katolsk Informasjonstjeneste (Oslo) (pe)