P. Fredrik Hansen forflyttet til Den Hellige Stols misjon i Wien

Foto: Mats Tande 2014-08-29Den 16. desember 2015 ble p. Fredrik Hansen utnevnt til sekretær ved Den Hellige Stols permanente misjon ved de internasjonale organisasjonene i Wien, Østerrike. Misjonen representerer pavestolen ved FN-kontorene i Wien, det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), og organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSCE).

P. Hansen (36) ble presteviet for Oslo katolske bispedømme i 2007. Han forsvarte sin doktorgrad i kirkerett ved det pavelige universitet Gregoriana og ble uteksaminert fra det pavelige kirkeakademi i 2013. Samme år ble han sendt til det apostoliske nuntiatur i Honduras som attaché, og der utnevnt til nuntiatursekretær (2. klasse) den 1. juli 2014.

Han er den eneste nordmann som gjør tjeneste i det pavelige diplomati.

Hans nye adresse er: Theresianumgasse 33/4, A-1040 Wien, Østerrike

av Heidi Øyma publisert 25.01.2016, sist endret 25.01.2016 - 16:32