Humanitære korridorer: katolikker og protestanter sammen om pilotprosjekt

Etter Angelus-bønnen søndag 6. mars uttrykte pave Frans sin beundring for et initiativ med humanitære korridorer for å hjelpe flyktninger inn i Italia på en lovlig og trygg måte. Han sa at “dette pilotprosjektet gjør det mulig å hjelpe mennesker som er på flukt fra krig og vold, som de hundre menneskene som allerede er kommet til Italia. Blant dem er det syke barn, funksjonshemmede, krigsenker med barn, og eldre.” Paven uttrykte også sin glede over at det dreier seg om et økumenisk prosjekt, som blir gjennomført sammen av katolikker og protestanter.

Det var den 15. desember 2015 at det ble undertegnet en avtale mellom den italienske staten, Sant'Egidio-fellesskapet, Det italienske forbundet av evangeliske kirker og Unionen av valdensiske- og metodistkirker. Det dreier seg om et pilotprosjekt; det er det første av denne typen i Europa. De viktigste målene er å unngå de farlige reisene over Middelhavet; å unngå at menneskehandlernes aktivitet; å garantere spesielt sårbare mennesker innreise i Italia på humanitært visum; å sikre at innvandringen skjer på en trygg og kontrollert måte.

Prosjektet er finansiert av de kristne organisasjonene; den italienske staten bidrar ikke med penger. Flyktningene blir brakt til Italia med fly eller båt, og vel framme blir de hjulpet med å integrere seg.

Flyktningene blir valgt ut i Libanon, Marokko og Etiopia ved hjelp av diverse lokale organisasjoner og kirker. Italienske myndigheter kontrollerer så de utvalgte og utsteder eventuelt humanitært visum. Visumet gir adgang bare til Italia og ikke til resten av Europa.

På denne måten regner man med å kunne motta circa ett tusen flyktninger i løpet av to år.

De første 100 flyktningene, som var syrere – noen kristne og noen muslimer – ankom i februar. Nesten halvparten var mindreårige.

Vatikanradioens skandinaviske avdeling
Gjengitt medt tillatelse