Nytt menighetsråd i Halden

Vi er i perioden der en rekke menigheter avholder valg på menighetsråd, og nye råd konstituerer seg. I St. Peter menighet i Halden er de tidlig ute. Det nye menighetsrådet ser slik ut etter konstitueringen 14. april:

Sognepresten
Leder: Benedicte Persdotter Høst
Nestleder: Kåre Odland
Sekretær: Berit Elisabeth Andersen
Kasserer: sogneprest Roman Kunkel OMI
Regnskapsfører: Beata Harackiewicz
Menighetsrådsmedlemmer:
Jean Bonaparte Niyonsaba
Eva Purinszky
Ryszard Leszczynski
Krysztof Lewandowski