Oslo: St. Sunniva skole søker sosiallærer

logo st sunniva skole.pngSt. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole med 544 elever fordelt på 1.-10. trinn, egen skolefritidsordning og ca. 80 ansatte. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo. For ytterligere informasjon om skolen, se vår nettside www.stsunniva.no.

LEDIG STILLING SOM SOSIALLÆRER

Ved St. Sunniva skole er det ledig fast 100 % stilling som sosiallærer fra og med 01.08.2016. Vår sosiallærer på barnetrinnet går av med pensjon, og vi søker hennes etterfølger.

Som sosiallærer må du:

 • Være fleksibel, handlekraftig og like et høyt arbeidstempo.
 • Være elevfokusert og opptatt av å hjelpe elevene til å finne seg til rette på skolen.
 • Ha gode relasjons-, kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Være bindeledd mellom elever, lærere, ledelse, helsesøster, barnevern eller andre eksterne instanser.
 • Evne å ta tak i problemer som knytter seg til konflikter på skolen, i hjemmet eller med andre elever.
 • Være lojal mot skolens mål og verdier.
 • Være tydelig med gode formidlingsevner og like å arbeide med barn.
 • Kunne jobbe selvstendig, samt samarbeide med dine kollegaer.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for sosialpedagogiske oppgaver på barnetrinnet.
 • Være en del av skolens sosialpedagogiske ressursteam.
 • ped koordinator.
 • Ansvarlig for søknader om spes.ped ressurser.
 • Saksbehandling.
 • Samarbeide med elever, foresatte, lærere, ledelse og helsesøster.
 • Samarbeide med PPT, BUP, BV og andre eksterne samarbeidspartnere.
 • Oppgaver i forbindelse overgang barneskole til ungdomsskole.
 • Oppfølging og saksbehandling i elevsaker, samt være pådriver i det forebyggende arbeidet som drives i klassene.
 • Noe undervisning, deltakelse i undervisningssituasjoner ligger til stillingen.
 • Faglig og sosial/pedagogisk kartlegging.
 • Arbeidsoppgavene kan bli noe endret.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha solid kompetanse og erfaring fra skole.
 • Du må ha godkjent lærerutdanning.
 • Du bør ha spesialpedagogisk utdanning og erfaring i arbeid med utfordrende barn og unge.
 • Du må ha god kompetanse i IKT.
 • Du må kunne kommunisere godt på norsk; både skriftlig og muntlig.

I tillegg til utdanning vil erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt. Vi oppfordrer menn til å søke.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

Vi tilbyr en arbeidsplass bygget på et solid fundament og lange tradisjoner. Du vil bli en del av et høyt faglig miljø med gode strukturer, en godt organisert skole, samt et positivt, stabilt og samarbeidsvillig kollegium, der vi ønsker å ta vare på hverandre. Lønn og arbeidsvilkår er i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Pliktig innskudd i Statens Pensjonskasse. 

Spørsmål om stillingen kan rettes til sos.pedleder Raymond Pedersen på tlf. 90513451. Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til raymond@stsunniva.no snarest og senest innen 24. april.