Oslo: Velkommen til 24 timers sakramentstilbedelse i St. Johannes

corpus christi st johannes 2014.jpgSt. Johannes apostel og evangelist menighet i Groruddalen skal ha 24 timers sakramenttilbedelse i anledning Barmhjertighetsåret. Bønnen begynner fredag 15. april kl. 9.00 med Angelus etterfulgt av tilbedelse, som avsluttes med høymesse for Eukaristien lørdag kl. 9.00.

Menigheten oppfordrer alle nasjonale grupper, bønnegruppe, familier, vennegjenger og enkeltpersoner til å våke en timer eller flere foran Eukaristiens Sakrament.  Under tilbedelsen kan gruppene velge selv hvordan hvilken form bønnen skal ha. Om det er sang, fellesbønn eller andakter er opp til hver enkelt gruppe.

Intensjonen for tilbedelsen er for fred og for at samfunnet vi lever i må bli fylt av barmhjertighet og nåde etter Kristi eksempel.

Etter den avsluttende messen lørdag kl. 9.00 er alle velkommen til felles frokost i menighetslokalet. 

Om man ønsker å ta ansvar for en bestemt tid, kan man skrive seg på en liste i våpenhuset eller ta kontakt med menighetskontoret. Ellers er det bare å møte opp når man vil og kan.

Velkommen!

Melding fra St. johannes menighet/katolsk.no

Bilde: fra Kristi Legemes og Blods fest i St. Johannes 2014