Kristi Legemsfest 2016

Corpus Christi Bretvedt 2014 st johannes 10.jpgFesten for Kristi legeme og blod, som i år i Norge feires 29. mai, er så smått i ferd med å utvikle seg til en uoffisiell katolsk nasjonaldag i Norge. Stadig flere menigheter benytter anledningen til å arrangere én stor fellesmesse med prosesjon istedenfor mange mindre feiringer, noen ganger i lånt kirke fordi den egne blir for liten. Noen benytter også dagen til å arrangere menighetsfest. De største feiringene finner sted i Bergen, Stavanger og Oslo, men mindre feiringer er spredt over det ganske land.

Katolsk.no bringer her oversikten over de prosesjonene vi kjenner til. Oversikten er garantert ufullstendig. Vi er takknemlige for rettelser og oppdateringer, som kan sendes it@katolsk.no.

 

Oversikt planlagte prosesjoner Corpus Christi 2016

(Det det ikke står noe annet, er messen i den katolske kirken.)

Nord-Norge
Tromsø: Kort prosesjon etter messen klokken 11 til bispegårdsplassen, prosesjonen avsluttes med velsignelse.

Midt-Norge
Ålesund klokken 14: Høymesse i Ålesund lutherske kirke med påfølgende prosesjon

Levanger klokken 11: Høymesse med førstekommunion, deretter prosesjon

Oslo katolske bispedømme
Tønsberg klokken 11.00: Høymesse med påfølgende prosesjon

Stavanger klokken 11.00: Messe på polsk i Hetland kirke; messe på norsk, engelsk, spansk vietnamesisk i St. Svithun. Klokken 12.00 felles prosesjon, deretter menighetsfest

Haugesund klokken 13.00: Messe i Vår Frelsers kirke, deretter prosesjon til St. Josef (værforbehold) 

Kristiansand 14.00: Høymesse med førstekommunion i Kristiansand (lutherske) domkirke (eneste messe den dagen). Etter messen prosesjon med sakramentet tilbake til St. Ansgar kirke. Det blir innslag på flere språk. Tilbake i St. Ansgar blir det utendørs kirkekaffe for alle. 

Lillestrøm på torsdag 26. mai (den tradisjonelle dagen for festen, som i Norge er flyttet til søndag) klokken18: Messe på polsk, deretter prosesjon til fire altere. Søndag klokken 10: Høymesse, derette prosesjon til fire altere

Fredrikstad klokken 10: Høymesse, deretter sakramentstilbedelse og prosesjon inne i kirken 

Drammen klokken 11.00: Høymesse på norsk, deretter prosesjon med fire altere

Bergen klokken 13.00: Norsk høymesse i Johanneskirken og polsk høymesse i St. Paul kirke, deretter felles prosesjon, med altere på Museumsplassen (der møtes messedeltagerne fra de to kirkene), krysset Strømgaten-Harald Hårfagres gate, John Lunds Plass og på kirkeplassen. Avsluttes med velsignelse og Te Deum ved St. Paul kirke.

Stabekk (Asker og Bærum) klokken 11: Tre messer på tre språk parallelt. I kirken er messen på norsk, på plassen bak kirken er messen på polsk, og på terrassen nede ved Villa Maria er messen på engelsk. Deretter prosesjon. Etter prosesjonen er det menighetsfest nede ved Villa Maria og på kirkens område. Det blir mulighet for grilling. 

Oslo, St. Johannes, Bretvedt klokken 11: En felles messe med innslag av flere språk og hvor alle menighetens nasjonale kor er med og synger. Deretter prosesjon rundt kirkesvingen med flere alterstasjoner på menighetens respektive språk, og en stor internasjonal kirkekaffe. 

Oslo, St. Olav klokken 11: Felles messe for alle grupper i menigheten i Trefoldighetskirken klokken 11, deretter prosesjon som avsluttes med sakramental velsignelse utenfor St. Olav.

Oslo, St. Dominikus klokken 11: Høymesse, deretter prosesjon til Katarinahjemmet og kirkekaffe i søstrenes have.

 

Bilde: St. Johannes, Bretvedt 2014