Olavs-klokke i Rouen-katedralen

klokker heises på plass.jpg26.september 2015 ble Olavskapellet i Rouen-katedralen ferdigstilt, og 10. mai 2016 ble Olavsklokken heist på plass i Saint Romain-tårnet, ved siden av klokken Jeanne d'Arc (10 tonn).

I alt syv restaurerte eller omstøpte klokker ble i anledning kirkefestene nå i mai, først utstilt i katedralen, og så heist på plass i klokkespillet, som består av totalt 63 klokker. På "Olavsklokken" er følgende tekst innstøpt:

OLAF
ÉVÊQUE DE NORVÈGE
BAPTISÉ EN 1015

(OLAF
NORGES OVERHYRDE
DØPT I 1015)


Det går ikke frem av meldingen fra Rouen om Olavsklokken er gammel, men det er trolig. Ellers ville dåpsåret ha vært 1014, slik som på minneplaketten som ble satt opp i krypten ved dåpsjubileet i 2014 og Olaf ville vært skrevet Olav.

Kilde: Dordi Skuggevik/Cathérine de la Moissonnière