Gjenutnevnelser i St. Franciskus Xaveriussøstrenes kongregasjon

Den 23. mai har biskop Bernt I. Eidsvig Can.Reg. av Oslo gjenutnevnt sr. Mary Doyle SFX til generalforanderinne for  St. Franciskus Xaveriussøstrenes kongregasjon, for en periode på ett år med virkning fra den 11. juni 2016. 

Den 8. juni har biskop Eidsvig gjenutnevnt sr. Anne Bente Hadland OP. og sr. Valborg Osterhus CSJ til assistenter som skal bistå generalforstanderinnen i kongregasjonen. Gjenutnevner gjelder for ett år, med virkning fra den 11. juni 2016.

Melding fra Oslo katolske bispedømme