Nytt «departement» i Vatikanet – for familie, lekfolk og liv

Pave Frans har opprettet et nytt dikasteri i Vatikanet, for familie, lekfolk og liv. Ifølge statuttene som ble kunngjort 4. juni, skal det nye kontoret «fremme den pastorale omsorgen for familien, opprettholde verdigheten og det grunnleggende gode ved ekteskapets sakrament, fremme Kirkens rettigheter og ansvar i samfunnet». Dette handler om at «familien som institusjon alltid skal kunne ivareta sine funksjoner både i Kirken og i samfunnet».

Dikasteriet vil vie «ekstra oppmerksomhet til lekfolkets spesielle kall til å gjennomsyre og perfeksjonere de jordiske ting», heter det videre i statuttene.

Det nye «departementet» for familie, lekfolk og liv trer i funksjon 1. september 2016. Samtidig oppløses både Det pavelige råd for lekfolket og Det pavelige råd for familien. Det pavelige akademiet for liv vil, på grunn av sin særskilte kompetanse, bli tilknyttet den nye institusjonen.

Ved avslutningen av familiesynoden i oktober 2015 annonserte paven sin intensjon om å etablere et nytt dikasteri, og han nedsatte en kommisjon som fikk i oppdrag å definere og avgrense dets arbeidsområder.

Ifølge en uttalelse fra Vatikanet godkjente pave Frans det nye dikasteriets statutter ad experimentum, etter anbefaling fra kardinalrådet som har ansvar for reformutviklingen av den romerske kurie.

Den nye vatikanenheten får altså arbeidsområdene lekfolkets apostolat, ekteskapet og familien i Kirkens liv.

Avdelingen vil få en prefekt, assistert av en sekretær som ifølge statuttene kan være lekperson, samt tre leke undersekretærer. Medlemmene vil inkludere både sølibatære og gifte, kvinner og menn, fra hele verden.


Kilde: Radio Vaticana/EWTN


 

av Adm — publisert 13.06.2016, sist endret 13.06.2016 - 12:46