Muslimer møtte biskop Eidsvig

IMG_5552.JPGNi representanter fra Oslos muslimske miljøer samt fungerende Oslo biskop Anne May Grasaas (Dnk) møtte tirsdag 2. august biskop Eidsvig for å kondolere og uttrykke sorg og støtte etter IS-angrepet på den franske presten Jacques Hamel.

Initiativet til møtet kom fra sjefsimam Senaid Kobilica i Det Islamske Fellesskap for Bosnia og Herce­govina og ble formidlet gjennom Ingrid Rosendorf Joys i Samarbeids­rådet for tros- og livssyns­samfunn. Møtet begynte i St. Olav domkirke og fortsatte i menighets­salen i Akersveien.

Fred og sannhet

– Møter som dette vil være viktige fremover. Vi har som tros­samfunn felles mål og felles forståelse av troens frukter som er fred og sannhet, sa biskop Bernt og takket for støtte og all sympati.

Representantene fra de muslimske miljøene var krystall­klare i sin for­dømmelse av ugjerningen i Frankrike, og tok skarp avstand fra alle former for ekstremisme og terrorisme.

– Ekstremistene må innse at de aldri vil vinne. Denne hendelsen rystet oss alle. Ekstremistene vil skape skiller, men vi må gå tettere sammen, sa forstander Basim Ghozlan i Rabita.

Sjokkert

Imam Hamid Faruk i Islamic Cultural Center sa hendelsen i Frankrike hadde sjokkert det muslimske miljøet i Norge.

– Det finnes intet sted i Koranen hvor drap på religiøse kan forsvares. Muslimer skal ha respekt for alle religiøse mennesker. IS er mot islam, uttalte han.

Springbrett

Anne May Grasaas overbragte kondolanser fra Oslo biskop Kvarme (Dnk) og håpet møtet vil bety at norske trossamfunn vil stå tettere sammen fremover.

– Dette møtet blir forhåpentlig et springbrett til at alle religiøse miljøer i Norge stå mer samlet i tiden som kommer. Vi må stå sammen om de verdiene vi har kjempet frem, sa hun.

Det interreligiøse «toppmøtet» ble avrundet med et ønske om en felles handlings­plan for ungdom, samt nye samtaler i tiden som kommer. Biskop Eidsvig ble også invitert til å tale under fredags­bønnen i en av Oslos moskeer i høst.

BILDE: Første rekke fra v: Ingrid Joys, STL, fungerende Oslo biskop Anna May Grasaas, imam Nehmat Ali Shah, imam Mehboob ur Rahman, biskop Bernt Eidsvig og administrasjonsleder i OKB Lisa Wade. Foto: Mats Tande.

 

av Adm — publisert 02.08.2016, sist endret 03.08.2016 - 12:43