St. Sunniva skole har ledig stilling som inspektør på ungdomstrinnet

71_1039345730.pngVed St. Sunniva skole er det ledig en 100% stilling som inspektør på ungdomstrinnet. Vi søker nå etter en kvalifisert person som blir ansvarlig for skolens pågående, fremtidige og systematiske utviklingsarbeid. Inspektøren inngår i skolens ledergruppe og vil samarbeide tett med rektor, lærere og andre ansatte ved skolen.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Ansvar for ungdomstrinnet.
 • Ansvar for utvikling, planlegging og organisering av skolens satsningsområder.
 • Være en pådriver i arbeidet med å forbedre og videreutvikle kvaliteten i undervisningen og elevenes opplæring.
 • Lede personalet i læringsprosesser.
 • Skape arenaer for erfarings- og kunnskapsdeling.
 • Fremme samhandling og helhetlig tenking på alle trinn.
 • Være med og skape gode resultater.
 • Være med og utvikle et trygt miljø og en positiv kultur.

KVALIFIKASJONER:

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning for tilsetting og undervisning i grunnskolen.
 • Relevant arbeidserfaring og ledererfaring med personalansvar.
 • Må ha undervisningserfaring fra ungdomstrinnet.
 • Lederutdanning er ønskelig.

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • Robust, sikker og trygg i lederrollen.
 • Strukturert og systematisk.
 • Stor arbeidskapasitet.
 • Tenker og leder strategisk og sørger for tilstrekkelig involvering og ansvarliggjøring om mål og planer.
 • Innsikt og interesse for skoleutvikling.
 • Opptatt av kvalitet.
 • Evne til å stå i endringsprosesser, ta ansvar og fatte beslutninger.
 • Du må være en god organisator.
 • Løsningsorientert og positiv.
 • God på kommunikasjon med mennesker.
 • Gode digitale ferdigheter.

VI TILBYR:

 • Stillingsbrøk: 100 %
 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Interessante, utviklende og varierte arbeidsoppgaver.
 • En skole med godt arbeidsmiljø og medarbeidere med høyt faglig nivå.
 • En arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum og i nær tilknytning til offentlig kommunikasjon.
 • Lønn og tiltredelse etter avtale.

I tillegg til utdanning vil erfaring og personlig egnethet bli tillagt avgjørende vekt.

Ved tilsetting må gyldig politiattest fremlegges. Aktuelle søkere vil bli kalt inn til intervju. Attester og vitnemål må tas med til et eventuelt intervju.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til rektor Helene Hatle på telefonnummer 48 00 73 54. Søknad med CV sendes St. Sunniva skole, Akersveien 4, 0177 Oslo, eller på mail til rektor@stsunniva.no snarest og senest innen 02.09.2016.

Om arbeidsgiveren

St. Sunniva skole er en kristen katolsk privatskole med 544 elever fordelt på 1.-10. trinn, egen skolefritidsordning og ca. 80 ansatte. Skolen drives etter privatskoleloven, samt egne statutter. Skolen har egen læreplan i kristendom, men følger de offentlige læreplanene i de andre fagene. Elevmassen utgjør et meget positivt og flerkulturelt miljø. Skolen ligger sentralt plassert i Oslo.
For ytterlig informasjon om skolen, se våre hjemmesider www.stsunniva.no

St. Sunniva skole

av Adm — publisert 26.08.2016, sist endret 26.08.2016 - 11:38